ขบวนรถพนมพระและพิธีเปิดงาน “ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 141 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดงาน “ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561”
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สร้างความสามัคคีให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสืบทอดประเพณีให้ยั่งยืนสืบไป มีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ และ นายธนาคม จงจิระ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงานด้านกิจการความมั่นคงภายใน เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชมรมต่างๆ แกนนำสตรี ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ. บริเวณเวทีสะพานนริศ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ทั้งนี้ได้มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานประเพณีชักพระฯ ในครั้งนี้อีกด้วย

ในปีนี้มีขบวนการรถพนมพระเข้าร่วมจำนวน 130 ลำ ซึ่งเริ่มลากจากหน้าศาลากลางจังหวัดฯ ไปยังถนนหน้าเมืองตลอดสาย จนถึงบริเวณสะพานนริศที่จัดงาน นอกจากนี้มีการชักพระทางน้ำ จำนวน 7 ลำ ล่องมาตามลำแม่น้ำตาปี เพื่อให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำได้ร่วมชม และร่วมทำบุญอีกและไฮไลท์จาก จังหวัดอุบาลราชธานี ที่ได้นำคณะนางรำและรถต้นเทียนพรรษา จากวัดพลแพน มาร่วมโชว์ในขบวนแห่รถพนมพระ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน มาร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ และพบกับพุ่มผ้าป่า และเรือพนมพระ หนึ่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561 นี้ ณ. บริเวณสะพานนริศ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย ทีมงานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชุดที่ 1)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชุดที่ 2)

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ชุดที่ 3)

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail