ขบวนรถพนมพระและพิธีเปิดงานประเพณีชักพระฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 160 ครั้ง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง ประกอบการชักลากเรือพนมพระทางน้ำ กลางแม่น้ำตาปี ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด และมีนายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้กล่าวรายงานต่อประธาน ทั้งนี้ยังมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาร่วมชมการแสดงเรือพนมพระทางน้ำ เพื่อสืบสานการชักพระทางน้ำอยู่คู่ลุ่มน้ำตาปีต่อไป

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย ทีมงานประชาสัมพันธ์

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail