การประดับตกแต่งรถพนมพระและพุ่มผ้าป่า

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง

ใกล้เข้ามาแล้วว!!!! กับงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

#ในวันนี้ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจตกแต่งรถพนมพระและพุ่มผ้าป่า >>>> ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งลงมือประดับตกแต่งรถพนมพระและพุ่มผ้าป่ากันอย่างสวยงาม เพื่อให้ทันร่วมชมในงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561
>>> #โดยมีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ เริ่มเวลา 08.00 น. เส้นทางหน้าศาลากลาง ถึงสะพานนริศ

#งานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2561
ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail