ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพ

วันที่ 11 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง

#ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพมารดา ของนางสุภาวดี ศรีเปาระยะ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ของนางเอื้อน ศรีเปารยะ อายุ 101ปี มารดาของนางสุภาวดี ศรีเปาระยะ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา และได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ณ บ้านเลขที่ 211 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ./สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วม #มีกำหนดการฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ วัดทองทำนุ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความเสียใจ มา ณ โอกาส นี้ด้วยค่ะ..

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail