ร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 3 (SAMUI FESTIVAL 2018)

วันที่ 26 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 182 ครั้ง

#ร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 3 (SAMUI FESTIVAL 2018)

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 3 (SAMUI FESTIVAL 2018) ที่จัดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และต่อยอดผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสู่สากล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน มีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ เวทีกลางท่าเรือหน้าทอน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งภายในงานครั้งนี้ ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้นำรถพนมพระจากวัดกลางใหม่ พร้อมนางลาก จากชาวชุมชนของเทศบาล และนางรำ จากโรงเรียนเทศบาล ๕ มาร่วมโชว์ความสวยงาม ในขบวนแห่แสดงวัฒนธรรม
#นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของ#ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 ที่จะจัดระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ
ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และผู้เข้าชมงานเป็นอย่างมาก

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail