รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือยาวโขนชิงธง

วันที่ 18 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 109 ครั้ง

รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศในรายการ “การแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพร “
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย จากนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลและทีมงานที่ร่วมแข่งขันฯ ในรายการ “การแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพร “ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ประเภทเรือยาวไม่เกิน 32 ฝีพาย (ทั่วไป) ณ คลองหัววัง – พนังตัก
หมู่ 9 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานี ที่เรือของเทศบาลนครสุราษฎร์ (สุราษฎร์ธานี) ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับมอบ ณ ห้องนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail