รองฯเอกพจน์ พูดคุยในรายการวิทยุ “ผู้ว่าคุยกับประชาชน”

วันที่ 25 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง

รองฯเอกพจน์ พูดคุยในรายการวิทยุ “ผู้ว่าคุยกับประชาชน”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ NBT สุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพูดคุยในรายการ “ผู้ว่าคุยกับประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พูดคุยในประเด็นโหมโรง ชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี 2561
ซึ่งได้ร่วมพูดคุยกับนายขวัญชัย สืบสีสุข ผู้ดำเนินรายการ โดยปีนี้กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม และเป็นอีกปีที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปีนี้จังหวัดอุบลราชธานี จะเดินทางมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่ 6 ตุลาคม และอยู่ที่วัดไทร เพื่อทำต้นเทียนพรรษาแบบติดพิมพ์ ประชาชนท่านใดสนใจสามารถไปชมการทำต้นเทียนได้ และในเรื่องจุดจอดรถพนมพระในคืนก่อนจะมีขบวนแห่ปีนี้ ได้กำหนดจอดที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเชิญชวนชาวสุราษฎร์ธานีร่วมแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะชมรถพนมพระ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail