ประชุมโครงการปรับปรุงผังเมืองฯ

วันที่ 21 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 144 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมกองจัดเรือพนมพระทางบก งานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า แข่งขันเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ภายในที่ประชุมได้มีการหารือถึงจุดจอดเรือพนมพระทางบกก่อนเริ่มขบวนแห่
ซึ่งที่ประชุมได้ลงความเห็นใช้สถานที่จอดเรือพนมพระทางบกบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และใช้เส้นทางแห่เรือพนมพระทางบกถนนชนเกษมไปยังจุดจอดเรือบริเวณสะพานนริศ ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ททท. และหน่วยงานต่างๆ จัดงานประเพณีชักพระฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกองจัดเรือพนมพระทางบก ปีนี้งานประเพณีชักพระฯ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2561

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail