“บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวัยเกษียนราชการ”

วันที่ 28 กันยายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาฯ คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงาน “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวัยเกษียนราชการ” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ของคุณครูโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาวาส)
ซึ่งมีครูที่เกษียณอายุจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุรัชฎา ชูเลขา ครูรัตน์ แก้วทอง และครูเด่นดวง ชูลีธรรม บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น ร่วมแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก ณ ห้องศรีวิชัย C D โรงแรมวังใต้
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail