แหลงข่าวเช้านี้ “ถือกุบ หิ้วชั้น ช่วยกัน ลดโลกร้อน”

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแสดงใหญ่ สทท.สุราษฎร์ธานี นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ออกรายการ “แหลงข่าวเช้านี้ “ ประเด็น “ถือกุบ หิ้วชั้น ช่วยกัน ลดโลกร้อน” ออกอากาศทางช่อง NBT สุราษฎร์ธานี โดยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เตรียมจัดกิจกรรม เชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วม “ถือกุบ หิ้วชั้น ช่วยกัน ลดโลกร้อน” เพื่อลดการใช้พลาสติกและโฟม ซึ่งมีการตอบรับจากผู้ประกอบการจากตลาดหลายแห่งในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้ความร่วมมือจัดโปรโมชั่น ทั้งลด ทั้งแถม ให้กับลูกค้าที่ทำตามกติกาเพียงแค่นำภาชนะ เช่น กล่องข้าว ปิ่นโต แก้วนำไปบรรจุอาหาร โดยจะเริ่มกิจกรรมในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ณ ตลาดศาลเจ้า ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน ตลาดท่าเรือเกาะถนนบ้านดอน ตลาดมิตรเกษม โดยพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมกิจกรรมจะมีการติดป้ายไว้บริเวณหน้าร้าน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail