หารือเตรียมพร้อมการประชุมพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่ ๒

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หารือเตรียมพร้อมการประชุมเรื่องพิธีทำบุญตักบาตรในหัวข้อสำคัญ เพื่อใช้สำหรับการประชุมในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยพิธีทำบุญตักบาตรจะมีขึ้นในทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน ณ บริเวณศาลหลักเมือง และในเดือนสิงหาคมนี้ จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail