ลงพื้นที่ให้สัมภาษณ์กับ NBT พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูตลาดสะพานโค้งร้อย

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 200 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้สัมภาษณ์กับ NBT เรื่องเกี่ยวกับก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่ และบริเวณถนนชนเกษม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูตลาดสะพานโค้งร้อยปี เพื่อปรับปรุงอนุรักษ์อาคารเก่าและสะพานโค้งที่เชื่อมอาคารได้อย่างสวยงาม และเป็นตลาดนัดที่เหมาะแก่ผู้คนทุกวัย มีสินค้าให้ร่วม ช้อป ชม ชิม มีจุดถ่ายภาพไว้สำหรับคนที่ชอบเช็คอิน เซลฟี่ สถานที่แห่งนี้มีตึกเก่าโบราณ และมีมุมที่มีศิลปะร่วมสมัย ทรงคุณค่าสำหรับผู้มาเยือน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail