ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาล จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งดูแลและมอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท แก่ผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีรายได้น้อย ได้แก่
1. น.ส.วรรณา สมทัย บ้านเลขที่ 113 ม.3 ถ.ปากน้ำ ต.บางกุ้ง
2. นายเสนอ ยันเสน บ้านเลขที่ 35/18 ถ.โฉลกรัฐ ซ.สวนถิ่ว ต.บางกุ้ง
3. นายสิริชัย สุทธิวรา บ้านเลขที่ 81/118 ม.2 ศรีวิชัย 26 ซ.3
ทั้งนี้ยังเข้าร่วมลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าเพชรเพื่อติดตามโครงการ“สุขาน่าใช้ จากใจเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ 70,000 บาท ซ่อมแซมห้องสุขาตามโครงการ พร้อมกับมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนจำนวน 15 ทุน ทุนละ3,000บาท
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail