พิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสุนทร (กำนันสุนทร)

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ วัดโพธิ์นิมิต ศาลา3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหาร/ครูในสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสุนทร (กำนันสุนทร) เรืองนุ้ย อายุ 76 ปี ซึ่งเป็นบิดาของ นายหัสชัย เรืองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทางคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวเรืองนุ้ย มา ณ ที่นี้ด้วยคะ
#กำหนดการบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 19.30 น. ณ วัดโพธิ์นิมิต ศาลา3
#กำหนดการฌาปนกิจ ในที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 น. ณ เมรุวัดโพธิ์นิมิต
พิธีรดน้ำศพ คุณพ่อสุนทร (กำนันสุนทร)
รูปภาพ 208 ภาพ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail