ประเมินเพื่อรับรางวัล “โครงการพระปกเกล้า”

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 128 ครั้ง

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินเพื่อรับรางวัล “โครงการพระปกเกล้า”
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชน อสม. แกนนำสตรี ชมรมผู้สูงอายุ สภานักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ อ.ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา ผช.ผอ.วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาทักษิณหัวหน้าทีมการประเมินรางวัลโซนพื้นที่ภาคใต้ พร้อมผู้ช่วย 2 คน นางสาวสาลี รักแดง และนายสุพรชัย สุวรรณชาตรี เป็นคณะกรรมการมาประเมิน เพื่อรับรางวัล โครงการพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ณ.สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail