ทน.สฎ.เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพกำนันสุนทร บิดาสท.หัสชัยและปธ.หนองบัว

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 185 ครั้ง

#ทน.สฎ.เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ กำนันสุนทร บิดา สท.หัสชัย และประธานชุมชนหนองบัว
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสุนทร(กำนันสุนทร) เรืองนุ้ย อายุ 76 ปี ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นบิดาของนายหัสชัย เรืองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และนายสุวคนธ์ เรืองนุ้ย ประธานชุมชนหนองบัว โดยเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดโพธิ์นิมิต ศาลา 3 ต.บางกุ้ง และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ เมรุวัดโพธิ์นิมิต
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail