ทน.สฎ.ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 45

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 118 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 45 พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมพิธีเปิดอาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดี มณฑลทหารบกที่ 45 (สุราษฎร์ธานี) โดยพลตรี มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 พร้อมด้วยผู้ใต้บังคับบัญชา นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง ทหารกองประจำการ และแขกผู้มีเกียรติจากส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีเนื่องสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 45 ครบรอบ 28 ปี โดยจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลแด่กำลังพล และบุคลากรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 28 เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กำลังพลผู้ล่วงลับ ภายในงานมีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรทหารที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมอบรางวัลให้กับกำลังพลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทสติปัญญาและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลและหน่วยงาน
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail