ถือกุบ หิ้วชั้น ไปตลาดโต้รุ่งศาลเจ้า มีโปรโมชั้นดีๆให้กับลูกค้า

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 160 ครั้ง

#กิจกรรมลดภาวะโลกร้อน “ถือกุบ หิ้วชั้น ช่วยกัน ลดโลกร้อน”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชุมรมผู้ประกอบการตลาดแผงลอย ตลาดโต้รุ่งศาลเจ้า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุราษฎร์ธานี สิ่งแวดล้อมภาคที่ 14(สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วม “ถือกุบ หิ้วชั้น ช่วยกัน ลดโลกร้อน” โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม นายสุฟ้าง แซ่หว่อง นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีฯ นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมเดินรณรงค์ เพื่อลดการใช้พลาสติกและโฟม ซึ่งผู้ประกอบการตลาดโต้รุ่งศาลเจ้า ได้ให้ความร่วมมือจัดโปรโมชั่น ทั้งลด ทั้งแถม ให้กับลูกค้าที่ทำตามกติกาเพียงแค่นำภาชนะ เช่น กล่องข้าว ปิ่นโต แก้ว นำไปบรรจุอาหาร โดยจะเริ่มที่ตลาดศาลเจ้า ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน ตลาดท่าเรือเกาะถนนบ้านดอน และตลาดมิตรเกษม โดยพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมกิจกรรมจะมีการติดป้ายไว้บริเวณหน้าร้าน

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail