ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหาดใหญ่)

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางเบญญาภา มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู/นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเทศบาล๕ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล๕ (วัดหาดใหญ่) จังหวัดสงขลา จำนวน 20 คน ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการศึกษา เพื่อมาปรับใช้ในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม ณ โรงเรียนเทศบาล๕
ภาพข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
เนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail