“ตลาดชุมชนวัดไทรบ้านดอน” OTOP นวัตวิถี

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 371 ครั้ง

#“ตลาดชุมชนวัดไทรบ้านดอน” OTOP นวัตวิถี
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เยี่ยมชมตลาดชุมชนวัดไทรบ้านดอน ซึ่งตลาดแห่งนี้จะจำหน่ายสินค้า อาหาร และจัดกิจกรรมต่างๆ ในทุกวันศุกร์ และเสาร์ของเดือน ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ลาดวัดไทรบ้านดอน ทั้งนี้ชุมชนวัดไทร ได้จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และจัดตลาดประชารัฐ “ตลาดชุมชนวัดไทรบ้านดอน” ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อไป
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail