กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ สนามกีฬา

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 45 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดขุดลอกคูและเก็บกวาดขยะ ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพัฒนาทำความสะอาด ทั้งนี้มี พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.45 เป็นประธาน พร้อมมีประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail