โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 186 ครั้ง

#โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อสมท #ร่วมใจพัฒนาบึงขุนทะเล #ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง #กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านสุชน นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ของสำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งชุมชนบึงขุนทะเลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสถานีวิทยุ อสมท.สุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ มีการร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ในบริเวณรอบสนามโรงเรียนบ้านสุชน และกิจกรรมทำความสะอาดฉีดน้ำล้างบริเวณถนนพ่อขุนทะเล การเก็บขยะบริเวณทางเท้า เพื่อเป็นการให้ประชาชนในพื้นที่ มีความสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน

นอกจากนี้ในช่วงเย็น(เวลา ๑๘.๐๐ น.) มีการจัดคอนเสิร์ต อสมท #ร่วมใจพัฒนาบึงขุนทะเล ณ บริเวณลานหน้าห้างโลตัส โดยมี นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน และนายยุทวีร์ ทองคำ เลขานุการนายกฯ ร่วมเป็นเกียรติ ภายในงานมีการแสดงจากศิลปิน นักร้อง ชื่อดัง พร้อมการแสดงต่างๆอีกมากมาย

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail