เปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนเทศบาล ๑ “แตงอ่อนเกมส์”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 179 ครั้ง

กีฬาสีโรงเรียนเทศบาล ๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) โดยนางสาวสิริมา งามศุภกร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดการแข่งขันกีฬาสี “แตงอ่อนเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมมอบเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัลให้แก่การแข่งขันพิเศษ ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนทุกระดับชั้น และการแข่งขันกีฬา ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียน สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจะมีพิธีปิดการแข่งขันในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ และนางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail