ลงพื้นที่เยี่ยมชมรถพนมพระวัดกลางใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอปอุบลฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 182 ครั้ง

ลงพื้นที่เยี่ยมชมรถพนมพระวัดกลางใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอปจังหวัดอุบลฯ
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอทอปจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมชมรถพนมพระวัดกลางใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนรถพนมพระจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะเข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมประดับประดาด้วยแสงไฟสร้างสีสันให้กับรถพนมพระ โดยจะเข้าร่วมแสดงในขบวนแสดง แสง สี เสียง ในช่วงค่ำวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจะร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจและนางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail