ลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมของเรือพนมพระ และเหล่านางรำ นางลาก ชาวสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๖๐ คน ร่วมกันซ้อมรำ ภายในวัดกลางใหม่ เพื่อเข้าร่วมในขบวนแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี
#ทั้งนี้ เรือพนมพระของวัดกลางใหม่ ที่ตกแต่งเกือบสมบูรณ์ เหลือเพียงเพิ่มเติมดวงไฟสร้างสีสันให้กับเรือพนมพระ
#งานแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี
#งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail