ลงพื้นที่บึงขุนทะเลสถานที่จัดกิจกรรม รวงผึ้งร่วมใจ ผูกไทยรวมกัน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครนสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บึงขุนทะเล สถานที่จัดกิจกรรมเพื่อดูสถานที่และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “รวงผึ้งร่วมใจ ผูกไทยรวมกัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน ๗๒๘ ต้น กำจัดผักตบชวา และปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ตะหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ ทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณบึงขุนทะเล ถนนพ่อขุนทะเล

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail