รายการแหลงข่าวเช้านี้เชื่อมโยงวัฒนธรรมใต้ สู่อีสาน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 120 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ NBT สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมออกรายการ “แหลงข่าวเช้านี้” ประเด็นเชื่อมโยงวัฒนธรรมใต้ สู่อีสาน เพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมจากภาคภาคใต้สู่อีสาน ในงานแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี และงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนสืบไป ซึ่งทั้งสองจังหวัดมีข้อตกลงการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ออกพรรษาที่สุราษฎร์ธานี โดยในปีนี้ขบวนรถพนมพระจากสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปอวดโฉมที่อุบลราชธานีแล้ว

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail