รองฯเอกพจน์ ลงพื้นที่ดูความพร้อมต้นรวงผึ้งปลูกในวันที่ ๒๘ ก.ค.นี้

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่บริเวณสวนหลวง ร.๙ สถานที่เพาะต้นกล้าของเทศบาลฯ เพื่อให้ต้นรวงผึ้งมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะนำไปปลูกในกิจกรรม “รวงผึ้งร่วมใจ ผูกไทยรวมกัน” ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน ๗๒๘ ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณบึงขุนทะเล ทั้งนี้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงการจัดกิจกรรม “รวงผึ้งร่วมใจ ผูกไทยรวมกัน” ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน ๗๒๘ ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษานั้น เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของป่าไม้และแหล่งน้ำ โดยในวันที่ ๒๘ กรกฎาคมนี้จะร่วมกับประชาชนปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน ๒๐๐ ต้น ส่วนที่เหลืออีก ๕๒๘ ต้นนั้นจะทยอยปลูกให้เสร็จสิ้นในสิ้นปีนี้ ด้านความหมายของการปลูกต้นรวงผึ้ง ๗๒๘ ต้นนั้นมาจาก เลข ๗ เป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ส่วนเลข ๒๘ นั้น ก็มาจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา นั้นเอง
นอกจากนี้เป้าหมายของการปลูกต้นรวงผึ้งในบึงขุนทะเลนั้นหากต้นรวงผึ้งโตและออกดอกจะทำให้มีความสวยงามจะเป็นสถานที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในสุราษฎร์ธานีให้ประชาชนได้มาพักผ่อน รวมถึงจะเป็นสถานที่ปั่นจักรยานแบบร่มรื่นอีกด้วย

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail