พิธีเปิดอบรมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ณ ห้องวิภาวดี ๒ ภัตตาคารป๊อบอาย วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถลดการป่วยด้วยโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็ก จึงมีการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการควบคุมโรค เพื่อให้ครูได้ทำการคัดกรองเด็กทุกวัน ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครู/นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail