ปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 147 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑ ประเภทกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีม ประชาชน (ชาย) ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม บ้านบัณฑิตดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ทีม ตั้งกิ้มง้วน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ทีม UNCLE DREW
ซึ่งได้จัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อฝึกให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเคารพต่อกฎกติกา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้กีฬาบาสเกตบอล ให้เป็นที่รู้จัก เป็นที่สนใจของนักกีฬารุ่นใหม่ๆต่อไป ณ สนามบาสเกตบอลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
#ทั้งนี้มีการร่วมสนุกแจกเสื้อและรองเท้ากีฬาอีกด้วย

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail