ประชุมเตรียมพร้อมการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีของ อปท.

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักปลัดเทศบาล จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (รอบการประเมินของคณะกรรมการรอบสุดท้าย โดยมี ดร.สุริยะ แช่มศรีรัตน์รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือในการประชุมการจัดการบริหารการเมืองที่ดีและการประชุมประเมินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดยนางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail