ประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 10/2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดให้มีการประชุมประจำเดือนประธานคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มีนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล ดร.สุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม มีสาระสำคัญที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบและหารือประธานมอบหมายดังนี้
๑. โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน เขตพัฒนาชุมชนที่ ๓ ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ในวันเสาร์ ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ซึ่งในเดือนกรกฎาคมคมตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี)
๓. แนะนำประธานชุมชนหัวแหลมพัฒนา นางปนัดดา หนูจันทร์
๔. การคัดเลือกสตรีต้นแบบผู้ทำหน้าที่มารดาที่สมบูรณ์แบบในระดับชุมชนประจำปี ๒๕๖๑
๕. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT หลักสูตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๖. ผู้นำอาสาสมัคร การเตรียมฟื้นฟูชุมชน กรณีเกิดภัยพิบัติ
ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ประธานชุมชน ตัวแทนชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ภัตตาคารมณเฑียร (ถนนลูกเสือ)

ภาพข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ และนายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ข่าว โดย นางสาวนภารัตน์ สิทธินุ่น
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail