ประชุมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 82 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง ที่จะมีขึ้นในอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และจะมีการร่วมทำบุญตักบาตร ในทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน หน่วยงานภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail