บันทึกเทป NBT วันนี้ ตอน“เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงประเพณีเข้าพรรษา-ออกพรรษา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 148 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปรายการ NBT วันนี้ประเด็นเรื่อง “เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงประเพณีเข้าพรรษา-ออกพรรษา” เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีชักพระฯ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๑-๒๙ ตุลาคมนี้ ตลอดจนภาพรวมในการเตรียมงานชักพระทอดผ้าป่าให้คงอยู่สืบไป และเป็นการเชื่องโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ภาคใต้ และจากภาคใต้ไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ติดตามชมออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐-๑๕.๕๕ น. และทางFB LIVE

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail