ชมการซ้อมใหญ่ของเหล่านางรำ นางลาก และขบวนกลองยาว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 202 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ นายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการซ้อมใหญ่ของเหล่านางรำ นางลาก และขบวนกลองยาว
ของชาวสุราษฎร์ธานี จำนวนกว่า ๒๐๐ กว่าคน ที่มาร่วมในการซ้อมใหญ่ เพื่อเตรียมแสดงในขบวนแสง สี เสียง ในค่ำวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี เป็นการแลกเชื่อมโยงวัฒนธรรม ๒ ภูมิภาค อีสาน-ใต้ เข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบล ออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรีและนางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail