“จากลุ่มน้ำตาปีสู่ลุ่มแม่น้ำมูล”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง

เหล่านางรำ นางลาก รวมถึงคณะกลองยาว ชาวสุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมไปอวดโฉมให้ชาวอุบลราชธานีใน งานแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี #ขอเชิญร่วมชมความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีอันดีงาม ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากภาคภาคใต้สู่อีสาน
เข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลราชธานี ออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ธานี
งานแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี
งานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail