จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมผู้ประกอบการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารในตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน เข้าร่วม ณ ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน
#ทั้งนี้ ตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน แหล่งจำหน่ายอาหารยามเย็นแก่ประชาชน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ได้เปิดมาเป็นระยะเวลา ๙ ปี ด้วยบรรยากาศสวยงามริมแม่น้ำตาปี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail