การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑-ฟุตซอล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 126 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประเภท รุ่น๑๕ปี, ๑๖ปี และอาวุโส ๓๕-๕๐ ปี ขึ้นไป ณ สนามฟุตซอลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้เข้ากับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลฯ “นครกีฬา” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
#ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑
ทั้งนี้จะมีการแข่งขันในวันที่ ๒๑,๒๒,๒๗,๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามฟุตซอลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail