ย้ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 150 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ภูมิทัศน์ดูสวยงาม และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมีเป้าหมายย้ายสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดิน บริเวณถนนตลาดใหม่ (สะพานวังใต้-โรงเรียนเทพมิตรศึกษา) และบริเวณถนนชนเกษม (สี่แยกสะพานนริศ-สี่แยกแสงเพชร) เพื่อร่วมชี้แจงรูปแบบการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน รูปแบบและแผนงานในการดำเนินโครงการ ร่วมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนสำนักการช่าง ตัวแทนจาก กฟภ. หน่วยงานด้านสื่อสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail