พิธีบำเพ็ญกุศลศพ ครบรอบ ๑๐๐ วัน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 139 ครั้ง

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ครบรอบ ๑๐๐ วัน
#พระเดชพระคุณพระเทพพิพัฒนาภรณ์

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลศพ ครบรอบ ๑๐๐ วัน พระเดชพระคุณพระเทพพิพัฒนาภรณ์ (ชูชาติ กนฺตวณฺณมหาเถร) ป.ธ.๕ น.ธ.เอก อดีตเจ้าอาวาสพัฒนาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายฆราวาส เป็นประธาน และพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดพัฒนาราม (พระอารามหลวง) ฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ศิษยานุศิษย์ และประชาชน เข้าร่วม ณ ศาลาการเปรียญ วัดพัฒนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail