ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ศาลหลักเมืองฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 221 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เป็นการรวมพลังทำความดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองฯ โดยวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นการประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมการทำบุญตักบาตรที่จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน โดยจะเริ่มวันแรกในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแต่งกาย ผู้หญิง เสื้อขาว,ผ้าถุง ผู้ชาย เสื้อขาว, ชุดสุภาพ

ภาพข่าว โดย ขอขอบคุณ น้องเป้ ,น้องเต้ @Tae Freewifi IHere Tae(ช่างภาพสุราษฎร์) Chonnaphat Chuaysongmuang
เนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail