ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เป็นการรวมพลังทำความดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองฯ ร่วมด้วย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งในเดือนกรกฎาคมตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร แต่งกายแสดงความเป็นเอกลักษณ์ชาวใต้ด้วยการนุ่งผ้าไทย (ผู้หญิง เสื้อขาว,ผ้าถุง) (ผู้ชาย เสื้อขาว, ชุดสุภาพ) ในเวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail