ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองฯ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เป็นการรวมพลังทำความดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณรอบศาลหลักเมืองฯ โดยจะเริ่มวันแรกในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแต่งกาย ผู้หญิง เสื้อขาว,ผ้าถุง ผู้ชาย เสื้อขาว, ชุดสุภาพ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุลและนางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail