ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 124 ครั้ง

เมื่อที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ซึ่งมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง หัวหน้าฝ่าย/งาน ของสำนักการศึกษา รวม ๓๙๓ คน เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานครูเทศบาล และบุคคลกรทางการศึกษา วิสัยทัศน์ และกฎระเบียบจรรยาบรรณของพนักงานครูเทศบาล ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ. ห้องศรีวิชัย A,B โรงแรมวังใต้

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดยนางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail