บันทึกเทป ตอน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกับการต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปรายการ “เอ็นบีทีวันนี้” (MOU) ตอน “สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกับการต่อต้านยาเสพติด” (โครงการ ปชส.ยาเสพติด) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่เน้นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตต้านยาเสพติด ตามรอยพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ ๙ และติดตามชมออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๕๕ น. ณ ช่อง NBT
#ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน มาร่วมกิจกรรมวันต้านยาเสพติดในวันที่ ๒๖ มิถุนายนนี้ เวลา ๐๘.๓๐ จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น .ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail