บันทึกเทป ตอน “ปูเสื่อ ตักบาตร วิถีไทย วิถีพุทธ”

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 156 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน 2561 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปรายการ “เอ็นบีทีวันนี้” ตอน “ปูเสื่อ ตักบาตร วิถีไทย วิถีพุทธ” เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุตรตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน โดยกิจกรรมครั้งต่อไปในวันที่ ๘ กรกฎาคม เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง และติดตามชมออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๕๕ น. ณ ช่อง NBT

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail