การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เยาวชน และประชาชนเทศบาลฯ

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 169 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เยาวชน และประชาชนเทศบาลฯ
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ พร้อมมอบถ้วยรางวัล และให้โอวาทแก่นักกีฬา นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินรางวัลให้นักกีฬา โดยการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬาเยาวชน และประชาชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑ ทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ #รุ่นประชาชน ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมครัวมดแดง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมมดงาน(A) และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมหัดทชา ๙๙๕๔ Auto(A) #รุ่นอาวุโส ๔๕-๕๐ ปีขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมมดงาน(A )รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมครัวมดแดง และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมอุบล เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานียังมีการแข่งขันกีฬาอีก ๔ ชนิดกีฬา จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชม เชียร์ พร้อมให้กำลังใจนักกีฬา

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail