ร่วมหารือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 92 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และนางบัญชาลักษณ์ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงเทศกาลชักพระฯ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่พลิกโฉมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติ โดยจัดทำ QR Code (คิวอาร์โค้ด) ที่เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ยังมี อ.ชนัญญา สุวรรณวงศ์ และนางพรชนก ตู้บันเทิง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุราษฎร์ธานี

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail