ร่วมรดน้ำศพมารดาของนางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร อดีตนายกเทศมนตรีฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 219 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีรดน้ำศพคุณแม่ทองพัฒน์(แดง) ทับทิบทอง อายุ ๑๐๘ ปี คุณแม่ของนางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร อดีตนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และคุณแม่ของนายประเสริฐ ทับทิมทอง ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สมาคมต่างๆ พร้อมประชาชนเข้าร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก ซึ่งมีกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ตั้งแต่วันที่ ๑-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ วัดกลางใหม่ ทั้งนี้ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดกลางใหม่

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี และนางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail