รร.ท1 จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 130 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี นายสุฟ้าง แซ่หว่อง รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ เพื่อรณรงค์การงดสูบบุหรี่ อีกทั้งยังมีการสาธิตปอดจำลอง เมื่อเราสูบบุหรี่ปอดเราจะเป็นอย่างไร ทำให้นักเรียนได้ข้อคิดและตระหนักถึงโทษของบุหรี่ได้เป็นอย่างดี มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail